اینکیوب، مرکز رشد و نوآوری مجازی

اینکیوب، پلتفورم توسعه نوآوری بنیاد بین‌المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی است که به شما آموزش می‌دهد، با شما مشارکت و همراهی می‌کند، شما را به بسیاری از متخصصان و سرمایه‌گذاران معرفی و در نهایت بر روی شما سرمایه‌گذاری می‌نماید.

بیشتر بدانید

میز خدمت

با همکاری مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران

سازمان و مدیریت

تاسیس و توسعه

حقوقی و مالیاتی

توسعه بازار و بین الملل

آموزش و رویداد

سرمایه گذاری

ورود به میز خدمت

برنامه های جاری

ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام

بستری گسترده و مطمئن برای سرمایه گذاری بر روی خود و دیگران

هدف اصلی اینکیوب، ایجاد و سپس توسعه اکوسیستم نوآوری است، بنابراین ما شما را از اولین گام ها تا موفقیت و توسط بهترین ها همراهی می کنیم.

6

تعداد دوره های پیشین

7

تعداد تیم های حمایت شده

382

تعداد دانشجویان تاکنون

540

تعداد ساعات برگزاری دوره

دوره های پیشین

همکاران و حامیان

اینکیوب چگونه کار می‌کند؟

دعوت به همکاری، مشارکت، همیاری و سرمایه‌گذاری

اینکیوب، پلتفرم توسعه نوآوری بنیاد خوارزمی، از تمامی همکاران، سرمایه‌گذاران، سازمان‌ها و نهادهای متولی و همچنین افراد علاقه‌مند متناسب با مدل پیشنهادی آنان دعوت به همکاری می‌نماید.

با ما تماس بگیرید…
بنیاد خوارزمی