از جمله عواملي كه ايجاد مراكز نوآوري را به يك نياز تبديل كرده است، به وجود آمدن تغييرات سريع در فناوري‏ ها، محيط‏ هاي كسب‏وكار و نظام اقتصادی دنیای امروز است. مراكز نوآوري با ايده جذب خلاقيت‏ ها و نوآوري ‏هاي افراد در سازمان‏ ها و بنگاه‏ هاي مرتبط ايجاد مي‏ شوند و به دنبال عرضه محصولات يا خدمات خلاقانه به بازار هستند؛ یعنی محصول يا خدمتي كه بر مبناي دانش و پژوهش بنا شده باشد. مراكز نوآوري با تأمين بودجه خود از شركت‏هاي مرتبط و يا شركت‏ هايي كه ذي‏نفع آن‏ها محسوب مي‏شوند، به حيات خود ادامه مي‏دهند و البته سهمي نيز در ساختار اصلي سازمان مادر خواهند داشت. افزايش تعداد افراد تحصيل‏كرده در ساليان گذشته و حركت شركت‏ها به سمت اقتصاد دانش‏ بنيان، فكر ايجاد مراكز نوآوري را در بنگاه‏های تولیدی، خدماتی و هولدینگ ‏ها رشد داده است. بسياري از سازمان‏ها از اين ابزار براي گسترش توانايي‏ هاي خود استفاده كرده‏ اند و روش‏ هاي مختلف آموزشي، پژ‍وهشي و حل مسئله را براي توسعه كسب ‏وكارشان در اين مراكز استفاده نموده ‏اند.

اینکیوب، مرکز رشد و نوآوری بنیاد خوارزمی، به عنوان يك نهاد تخصصي و بهره‏مند از دانش متخصصین خبره در حوزه توسعه كسب‏ وكار، آمادگی دارد تا ضمن جاري ‏سازي و توسعه رويكرد حل مسئله در پیکره بنگاه‏ های فعال در نظام علم و فناوری و زيرمجموعه‏ هاي آنان، نسبت به راه ‏اندازي و مديريت فعاليت ‏هاي مراكز نوآوري و شتاب‏دهنده ‏های سازمانی اقدام نمايد. اين مهم مي‏تواند با بسط در سطح فرابنگاهی به صورت طراحی و توسعه اجزای اکوسیستم‏ های نوآوری و زیست‏بوم‏ های نوآورانه، موجب توسعه نظام علم و فناوری نیز گردد. در اين راستا، بنياد خوارزمی از ظرفيت‏ هاي شبكه تعاملي، متخصصين بين‏رشته ‏اي، تجارب متعدد فردي و سازماني و حمايت‏هاي نهاده اي همكار خود به منظور راه‏ اندازي و راهبري صحيح مراكز نوآوري بهره خواهد گرفت. لازم به ذكر است كه افق زمانی اين محور فعالیت بنیاد برای کسب و کارها، به صورت ميان‏ مدت تعريف مي‏ شود. اهم فعالیت‏ های بنیاد خوارزمی در راستای راه ‏اندازی و راهبری مراکز نوآوری به قرار زیر خواهد بود:

  • کمک به ایجاد، پرورش و بقاء نوآوری در کسب و کار
  • طراحی، پیاده سازی و راهبری عناصر پایه زیست بوم نوآوری همچون شتابدهنده، مرکز رشد، هاب، شتابدهنده سازمانی، …
  • بسترسازی برای پیاده ‏سازی ایده‏ های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده
  • پذیرش صاحبان ایده و هدایت آنان از طریق ارائه خدمات مشاوره و تسهیل‏گری
  • فرهنگ‏سازی و تشویق عناصر سازمانی به ظهور خلاقیت
  • ایجاد تسهیلات سازمانی برای ادامه فعالیت ایده ‏ها در سازمان
  • فراهم آوردن حمایت‏های قانونی برای حفظ حقوق مالکیت فکری
  • هم‏افزایی از طریق ارتباط با دیگر بخش‏های نوآور سازمان