طبق آخرین گزارش‌های شرکت‌های معتبر مشاوره‌ای جهانی، اکثر شرکت های بزرگ دنیا به منظور بقا، توسعه یا تمایز خود از رقبا و تأمین نیاز مشتری، ناگزیر به اقدامات نوآورانه اند. از سوی دیگر، بهترین استعدادها نیز تمایل دارند با سازمان های نوآور همکاری کنند. نوآوری، توانایی مدیریت خلاق بر دانش است به نحوی که از طریق رسیدن به محصول، فرآیند یا خدمت جدیدی بتواند پاسخگوی تقاضای بازار و سایر نیازهای سازمان باشد.
امروزه، مراکز نوآوری با محوریت حمایت تخصصی از سازمان های نوآور از طریق ایجاد بسترهای پشتیبان و توانمندساز، سعی در پرورش ایده های نو و کاربردی با رویکرد خلق ارزش دارند.

در همین راستا و به منظور توانمندسازی سازمان های بزرگ در تولید و عرضه کانال ها و خدمات نوآورانه، مراکز و نهادهای مشاوره نوآوری قادر به هدایت، ارزیابی، نظارت و استقرار نظام نوآوری با محورهای ذیل می باشند:

– ایجاد ارتباط و تعامل مستمر و حرفه ای با نهادهای فعال در حوزه نوآوری همچون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز ارتباط با صنعت، دانشگاه ها و سایر نهادهای مرتبط

– ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در بدنه سازمان

– تسهیل و تسریع دانش بنیان شدن شرکت های بزرگ

– برگزاری رویدادها و مسابقات ویژه کارآفرینان و نوآوران

ـ حمایت از برندسازی بنگاه های بزرگ داخلی

ـ برقراری تعامل فناورانه بین شرکت های داخلی و خارجی و بازاریابی محصولات شرکت های دانش بنیان داخلی به ویژه در کشورهایی که ارتباط و تعامل سیاسی مناسب با آن ها برقرار است

ـ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط در راستای رقابت پذیری بین المللی

– انجام وظایف مربوط به مراکز شتابدهی

– توانمندسازی و حمایت از مشارکت انجمن ها و نهادهای مردمی فعال در حوزه نوآوری های مرتبط با سیاستگذاری، مدیریت و تجاری سازی علم، فناوری و نوآوری

– برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب شرکت های بزرگ داخلی از فناوری و ایجاد مزیت نسبی در کانال های صادراتی با ترویج استانداردها و الزامات بالادستی کشور

– حمایت از افراد مستعد و خلاق سازمان‌ها با چشم انداز توسعه نوآوری ها در علوم و فناوری های مرتبط با سیاستگذاری، مدیریت و تجاری سازی علم، فناوری و نوآوری همچون علوم و فناوری های مدیریت فناوری و نوآوری، سیاستگذاری، اقتصاد، جامعه شناسی، علم سنجی، آینده پژوهی و سایر علوم انسانی و بین رشته ای مرتبط

از سوی دیگر، از نگاه کلان اقتصادی، چنانچه شاهد کمبود سرمایه‌گذاری در طرح های نوآورانه باشیم موجب کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و عدم دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی می شود. نهادهای سياستگذار، تنظيم‌گر، قانونگذار، متولی و ارائه دهنده خدمات، در كشورها می كوشند تا با ساز و كارهای مختلف، اين چالش ها را ساماندهی نمايند؛ اقداماتی که می تواند بیشتر و جامعتر از قبل در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این رابطه بررسی وضعيت سازمان های بزرگ ایران در شاخص های نوآوری، حاکی از وضعيت نسبتاً نامناسب کشور در مقايسه با کشورهای منطقه و در مقايسه با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است. همچنین بررسی سازمان های بزرگ مواردی از جمله، تأمین مالی تحقیق و توسعه، فناوری‌های نوین، افزایش مقیاس، توسعه نشان‌ تجاری یا مدل‌های کسب‌وکار را بسیار پر ریسک نشان می دهد. از طرف دیگر نبود منابع مالی به دلیل نقصان بازار سرمایه یا هر دلیل دیگری به سرمایه‌گذاری ناکافی بر روی نوآوری منجر می‌شود.

ما در اینکیوب بعنوان ذینقش در توسعه اکوسیستم نوآوری تلاش می کنیم علی رغم تمامی چالش های موجود، فضایی امن و ایمن ایجاد کنیم که یک سازمان بتواند ایده های غیرمتعارف و حتی بنیادی را برای خلق فرصت های جدید کشف کند و بعنوان یک تسهیلگر، بازيگرانی که در فضای پيچيده ای از شبكه های رسمی و غيررسمی سازمان ها در تعامل هستند را برای ارتباط سازنده و فعالانه، سازگار و آماده نماییم.