پرداخت شهریه:

  • درصورتی که دانشجوی دانشگاه آزاد نیستید، شهریه شما 1.7 میلیون تومان است.
  • اگر دانشجوی دانشگاه آزاد هستید، شهریه شما، 1.5 میلیون تومان است.
  • شما می توانید شهریه خود را در دو قسط پرداخت نمایید، قسط اول ابتدای دوره و قسط دوم در میانه‌ی دوره
تومان