برای ارسال تکالیف از فرم زیر استفاده کنید، لازم به ذکر است فقط فایل پی دی اف Pitch Deck مطابق با قواعدی که در کلاس ذکر شد قابل قبول است.

لینک ورود