جهت تعیین وقت حضوری برای مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با تاسیس و توسعه(ایده پردازی، بیزینس پلن، بیزینس مدل، جذب سرمایه)، لطفا فرم زیر را پر نمایید. اولین جلسه این مشاوره رایگان است. پس از تکمیل این فرم، نسخه ای از آن به آدرس ایمیل شما ارسال می شود. لطفا پوشه inbox و به خصوص spam ایمیل چک شود. در اسرع وقت برای تعیین زمان مشاوره حضوری با شما تماس گرفته می شود.