درباره ما

درباره ما2021-03-29T20:24:29+04:30

پلتفرم مجازی نوآوری اینکیوب

اینکیوب یک مرکز رشد و نوآوری مجازی است که از دل تجربیات چندساله متولیان آن در حوزه استقرار زیست بوم های نوآوری پدید آمده است. این پلتفرم خدمات مختلفی در طی مراحل تاسیس و توسعه کسب وکار، از ایده پردازی تا سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه را ارایه می دهد. پلتفرم اینکیوب، بازوی اجرایی نوآوری بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی است.

  • حضور مربیان متخصص

  • دسترسی به فرصت های متمرکز تهران

  • دسترسی مجازی و حضوری

  • کاملا تعاملی و منعطف

  • دسترسی به شبکه های مختلف

  • انباشت دانشی مشاوران

سوالات متداول

آیا اینکیوب فقط در حوزه های کسب وکاری فعال است؟2021-03-24T19:31:07+04:30

خیر، اینکیوب یک پلتفرم توسعه نوآوری مبتنی بر جمع سپاری است. لذا سعی شده است تا در این پلتفرم کلیه عناصر موجود در اکوسیستم نوآوری با اهدافی همچون استقرار و توسعه نظام نوآوری و خلق ارزش جدید در دل ساختارها و سازمان‌های مختلف تعبیه و برای آنان برنامه ریزی گردد.

آیا خدمات حضوری هم ارایه می دهید؟2021-03-24T19:40:05+04:30

اینکیوب یک پلتفرم مجازی است، ولی طیف خدمات این پلتفرم، برخی از فعالیت های حضوری و غیر مجازی را نیز بنابر شرایط شامل می شود.

مرکز رشد و نوآوری مجازی چیست؟2021-03-24T19:39:46+04:30

مراکز رشد، نوآوری و شتاب دهنده به عنوان مراکز تسهیل گری کسب و کار شناخته می شوند که طیف گسترده ای از خدمات مرتبط با تأسیس و همچنین توسعه کسب و کار را ارائه می دهند. تغییرات پارادایمیک  فناورانه در عصر حاضر ما را بر آن داشت تا برای آنان که دسترسی مستقیم به منابع موجود در تهران را ندارند، زیرساخت‌هایی را مهیا نمایم که این امکانات و منابع را بتوان در فضای مجازی در اختیار آنان نیز قرار داد. از این رو پلتفرم حاضر می کوشد تا تمامی امکانات و زیرساخت های فناورانه و دارایی های مشهود یا نامشهود موجود در تهران را برای سایر عزیزان ایران و همچنین جهان در دسترس قرار دهد.

سرمایه گذاری در اینکیوب چگونه است؟2021-03-24T19:19:28+04:30

اینکیوب یک پلتفرم جمع سپارانه است، بدین معنا که هم خود در فعالیت ها سرمایه گذاری می‌کند و هم از نهادهای حامی و شرکا برای سرمایه گذاری دعوت به عمل می آورد. اینکیوب به طیف گسترده ای از سرمایه‌گذاران و نهادهای حامی  دسترسی دارد و می‌تواند فرصت‌های بسیار زیادی را برای  سرمایه گذاری فراهم آورد.

اینکیوب در چه حوزه هایی فعالیت می کند؟2021-03-24T19:21:24+04:30

اینکیوب  یک پلتفرم نوآوری باز است و متناسب با شرایط و پتانسیل های موجود می‌تواند در حوزه های مختلفی فعالیت نماید. از طرفی دیگر این پلتفرم بر جامعه علمی و کسب و کاری بنیاد خوارزمی بنا شده است و همین امر فرصت ها و دسترسی های زیادی را برای حضور در حوزه های مختلف علمی، کسب و کاری، فناورانه و نوآورانه در اختیار قرار می دهد.

چه کسانی می توانند در اینکیوب ثبت نام کنند؟2021-03-24T19:23:06+04:30

تمامی افرادی که به نوآوری، فناوری و کسب و کار علاقه‌مند هستند می‌توانند به صورت رایگان در پلتفرم اینکیوب ثبت‌نام کرده و از مزایا و امکانات آن بهره ببرند.

اینکیوب چیست و چگونه کار می کند؟2021-03-24T19:32:18+04:30

اینکیوب یک سامانه آموزشی تعاملی، بستر شبکه سازی، ارتباطات، خلق ارزش مشترک، جذب سرمایه، ایجاد کسب و کار و توسعه آن است. با در نظر گرفتن فرایندهای مختلف خلق و سپس توسعه نوآوری، شما با ثبت نام در این پلتفرم راهنمایی شده، آموزش داده می شوید، با بسیاری از متخصصان و افراد با تجربه در حوزه های کاری خود آشنا شده، کسب و کار خود را خلق کرده و در نهایت برای آن سرمایه گذار پیدا می‌نماید.

Go to Top