میز خدمت کسب وکارهای نوپای فناورانه

میز خدمت کسب وکارهای نوپای فناورانه، کار مشترک مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران، وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین بنیاد بین‌المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی است که می‌کوشد در راستای نشر دانش و توسعه زیست بوم نوآوری و کمک به هسته‌ها و شرکت‌های نوپا به ارایه خدمات مرتبط بپردازد.

خدمات ما

درخواست

مدیریت و سازمان

نوآوری، تحقیق و توسعه -منابع انسانی -عارضه یابی
درخواست
درخواست

تاسیس و توسعه

شکل دهی کسب وکار -فرایند تاسیس -مشاوره دانش بنیان شدن
درخواست
درخواست

حقوقی و مالیاتی

مسایل حقوقی و مالکیت فکری -مسایل مالیاتی -مسایل بیمه
درخواست
درخواست

توسعه بازار و بین الملل

توسعه همکاری ها -تحقیقات بازار -صادرات دانش بنیان
درخواست
درخواست

آموزش و رویداد

توانمندسازی -برگزاری رویداد -حل مساله
درخواست
درخواست

سرمایه گذاری

جذب سرمایه -وام و تسهیلات -سرمایه گذاری دانشی و فناورانه
درخواست