میز خدمت کسب وکارهای نوپای فناورانه

میز خدمت کسب وکارهای نوپای فناورانه، کار مشترک مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران، وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین بنیاد بین‌المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی است که می‌کوشد در راستای نشر دانش و توسعه زیست بوم نوآوری و کمک به هسته‌ها و شرکت‌های نوپا به ارایه خدمات مرتبط بپردازد.

خدمات ما

درخواست

مشاوره عمومی (مطمن نیستم مشکل سازمان کجاست)

مسایل عمومی سازمان (عارضه یابی عمومی)
درخواست
درخواست

مدیریت و سازمان

نوآوری، تحقیق و توسعه -منابع انسانی -عارضه یابی -استرتژی و تحول -محیط زیست
درخواست
درخواست

تاسیس، توسعه و انحلال

شکل دهی کسب وکار -فرایند تاسیس -مشاوره دانش بنیان شدن -انحلال و ورشکستگی
درخواست
درخواست

حقوقی و مالیاتی

مسایل حقوقی و مالکیت فکری -مسایل بیمه و مالیات -مقررات بانکی -مسایل قوانین کار و تامین اجتماعی
درخواست
درخواست

توسعه بازار و بین الملل

توسعه همکاری ها -تحقیقات بازار -مسائل گمرک -صادرات دانش بنیان
درخواست
درخواست

آموزش و رویداد

توانمندسازی -برگزاری رویداد -حل مساله
درخواست
درخواست

سرمایه گذاری

جذب سرمایه -وام و تسهیلات -ارتقای سیستم های مالی -سرمایه گذاری دانشی و فناورانه
درخواست