برای ارسال تکالیف از فرم زیر استفاده کنید، لازم به ذکر است فقط فایل پی دی اف Pitch Deck مطابق با قواعدی که در کلاس ذکر شد قابل قبول است.