پیگیری تیکت

ارسال تیکت جدید

شما در لینک زیر که متعلق به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان است، هر آنچه که مورد نیاز است را می یابید.

لینک کارگروه ارزیابی دانش بنیان

در صورتی که به اطلاعات تکمیلی خاص نیاز دارید، دو راه حل دارید: نخست بصورت ویژه به بخش مشاوره دانش بنیان ها مراجعه کنید و فرم مورد نظر را برای تعیبن وقت حضوری پر نمایید، دوم آنکه می توانید سوال خود را در بخش زیر بپرسید. به یاد داشته باشید که این سوال و جواب برای تمامی مخاطبان سایت قابل رویت است.