جهت تعیین وقت حضوری برای مشاوره در خصوص مالکیت معنوی، لطفا فرم زیر را پر نمایید. این مشاوره رایگان است. پس از تکمیل این فرم، نسخه ای از آن به آدرس ایمیل شما ارسال می شود. لطفا پوشه inbox و به خصوص spam ایمیل چک شود. در اسرع وقت برای تعیین زمان مشاوره حضوری با شما تماس گرفته می شود.